IT-säkerhet

Aktiv övervakning

Att använda artificiell intelligens som en säkerhetstjänst inom IT innebär att man utnyttjar maskininlärning och AI-algoritmer för att upptäcka och förebygga säkerhetsincidenter. Genom att analysera stora mängder data i realtid kan AI identifiera avvikande mönster och potentiella hot, vilket gör det möjligt att agera snabbt för att förhindra skador. AI-baserad säkerhetsteknik kan hjälpa till att automatisera säkerhetsåtgärder och minska behovet av manuellt ingripande. Det är viktigt att komma ihåg att AI inte bara är en quick fix för säkerhetsproblem utan att det också kräver kontinuerlig övervakning och finjustering för att vara effektivt på lång sikt. 


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.